Algemene voorwaarden voor www.mijnsportteam.com

Algemene Voorwaarden voor www.mijnsportteam.com Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.mijnsportteam.com , zoals deze beschikbaar is gesteld door Mijnsportteam.com . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mijnsportteam.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mijnsportteam.com. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Mijnsportteam.com te mogen claimen of te veronderstellen.

Mijnsportteam.com streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.mijnsportteam.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mijnsportteam.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Opzegging

Opzegging van een maandelijks abonnement op Mijnsportteam.com is te allen tijden mogelijk. De termijn voor opzegging is altijd minstens één week voor de einddatum van de huidige periode. In het geval de opzegging plaatsvindt in de laatste week van de huidige periode zal de einddatum aan het eind van de daaropvolgende periode komen te liggen. In het geval een betaling onterecht is geweest zal Mijnsportteam.com het bedrag restitueren.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.mijnsportteam.com op deze pagina.

Vragen en opmerkingen

Bij vragen of opermerkingen chat met ons op Facebook of in de chat op www.mijnsportteam.com.